سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اراک


09

نشست هماهنگی اولین جشنواره ملی عکس (من و شهر،زشت و زیبا)

نشست هماهنگی اولین جشنواره ملی عکس (من و شهر،زشت و زیبا)

نشست هماهنگی اولین جشنواره ملی عکس (من و شهر،زشت و زیبا)

نشست هماهنگی اولین جشنواره ملی عکس (من و شهر، زشت و زیبا) در سالن جلسات شهرداری برگزار شد.

در ابتدا این نشست با خیرمقدم مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری به میهمانان برگزار شد.

در ادامه عالیخانی معاون اداری و مالی شهرداری ضمن خیرمقدم، توضیحاتی پیرامون اولین جشنواره ملی عکس (من و شهر، زشت و زیبا) عنوان نمود.

سپس فراهانی رییس اداره حراست شهرداری به ارائه نقطه نظرات خود پرداخت و در پایان هر یک از مدعوین نظرات خود را در جهت بهبود برگزاری جشنواره عنوان نمودند.

امتیازات:: (3) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (972)
کد خبر: 7852