سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اراک


13

آغاز داوری دومین جشنواره ملی کاریکاتور شهر + من

آغاز داوری دومین جشنواره ملی کاریکاتور شهر + من

آغاز داوری دومین جشنواره ملی کاریکاتور شهر + من

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، جمعه 12 آذرماه ماه با حضور آقایان مسعود شجاعی طباطبایی، مهدی عزیزی و مسعود ضیایی خشویی، داوری دومین جشنواره ملی کاریکاتور شهر + من آغاز گردید.

گفتنی است پس از بررسی و تبادل نظر در نهایت نفرات برگزیده مشخص خواهد شد.

امتیازات:: (3) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (733)
کد خبر: 7879